Om känslor

Om känslor

En känsla är, kortfattat, en psykisk och fysisk reaktion på något. Det kan vara något yttre som har hänt, något som komma skall eller en tanke eller ett minne som dyker upp inom oss. Känslorna aktiverar hela kroppen, inklusive hjärnan (både tankar och minnen) och förbereder oss för handling av något slag. Våra känslor påverkar också andra genom verbal eller ickeverbal kommunikation. Känslor får vi alla, de är rimliga och de går att förstå. Ofta är det hur vi handskas med känslorna som ger oss svårigheter. Vi behöver en balans mellan att kunna känna känslor och kunna tänka kring vad vi känner för att känslorna ska få en proportionerlig plats i våra liv.


I en stressande vardag, i en kris, i en prestationsinriktad tillvaro har vi många gånger inte möjligheten att känna och ge utrymme till våra känslor, vi förlorar kommunikationen med dem. Ibland skapar vi försvar för att slippa känna av vissa känslor och ibland har vi med oss mönster från tidigare erfarenheter där endast vissa känslor upplevts vara accepterade. Vi tappar kontakten och dialogen med oss själva när vi inte kan använda oss av informationen våra känslor ger oss vilket gör det svårt att veta vad vi behöver och vill.


När vi har god kontakt med, och har kunskap om, våra känslor kan vi använda dem som kompass i livet.

Känslor är en del av vår kommunikation med oss själva och med andra. Vi signalerar våra känslor till andra och vi avläser andras känslomässiga tillstånd. De är en förutsättning för att känna samhörighet och empati.