Välkommen
Anita och Lotten
Yogaffekt
IMG_5600_edited12
IMG_0161_edited6
fullsizeoutput_5f1c_edited5
IMG_2957_edited1

Yogaffekt skapar mänsklig hållbarhet

i arbetet, i relationer, i livet.


Yogaffekt är en motkraft till stress, utmattning, självkritik och ohållbar prestation. En metod att, i dagens allt snabbare tempo, bibehålla och återknyta kontakten med dig själv, dina relationer och din inre kompass. Genom yoga, mindfulness och övningar utifrån psykologisk teori får du en ökad medvetenhet och förståelse för dig själv. Du får möjlighet att bli tydligare inför dig själv och i relationer, bli mer förankrad i beslut och skapa en hållbar balans i livet. Du utvecklar ditt medkännande både för dig själv och andra.Flytta in i ditt liv


Yogaffekts olika delar ökar din medvetenhet för vad du känner, tänker och reagerar på, och du kan utforska varför just du fungerar som du gör. Det ger dig möjlighet att flytta in i ditt liv, dvs bli mer närvarande och ta dig själv i beaktande när du agerar eller fattar beslut. Genom ökad medveten närvaro upplever och känner du dig mer levande i ditt liv.

Kort om Yogaffekt...

Yogaffekt arbetar med de delar inom oss som vi behöver medvetandegöra och utveckla för att nå välmående och balans; kroppen, tanken och känslan. Metoden innehåller Mediyoga, mindfulness, psykologi samt övningar i medkänsla. En kombination som ger en unik möjlighet till ny kunskap om oss själva och möjlighet till förändring.

Metoden kombinerar yogans vetenskapligt bevisade förmåga att öppna upp för medveten närvaro, fysisk avspänning och kontakt med våra känslor och vårt inre, med psykologins metoder att nyfiket utforska, lära om och av våra känslor och tankar, samt förändra föreställningar och mönster vi bär med oss. I Yogaffekt lär vi oss att stilla oss för att kunna gå framåt. 


Yogaffekt är utvecklat av mediyoga- och mindfulnessinstruktör, Anita Davén-Söder och leg. psykoterapeut, Lotten Lönnerstam utifrån deras kliniska erfarenhet och utifrån aktuell forskning.

Läs mer om Yogaffekt här